Szociológiai/társadalomtudományi kutatások - megbízóink szerint abc-sorrendben

AEDIS Építészeti Iroda

Városrendezési tervet megalapozó szociológiai tanulmány Paks lakótelepi részéről. 1997

Béres Egészség Hungarikum Alapítvány

Egészségboldogság – az egészség, a boldogság és a közösség kapcsolata a magyar társadalomban. 2010
Egészségrecesszió-kutatás. 2009

Dombóvár Város Önkormányzata

A fiatalok drogfogyasztási szokásai Dombóváron - szociológiai adatfelvétel. 2002

Egészséges Városért Alapítvány Pécsi Irodája, Pécs Városi Önkormányzat Környezeti Irodája

Általános és középiskolás diákok és szüleik, valamint tanáraik körében végzett vizsgálat arról, hogy milyen szerepet tölt be az iskolai oktatás a környezetvédelemmel kapcsolatos viselkedés befolyásolásában. 1993, 1994, 1995

Egészségügyi Minisztérium Világbanki Programirodája

Dohányzás és alkoholfogyasztás. Tények és vélemények a magyar közvéleményben - országos reprezentatív szociológiai vizsgálat. 1999

Environmental Protection Agency (USA) és a Tufts University (Boston, MA, USA)

Facilitating a systematic, multi-sectoral approach for environmental health policy and program development: application to lead poisoning in Hungary. Közös amerikai-magyar project. 1994

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Komplex kutatási tevékenység-sorozat az Összetartó Társadalom című PHARE program keretében konzorciumi partnerként. 2004-2005

Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht.

Társadalom-egészségügyi kutatások a Dél-Dunántúlon. Szociológiai vizsgálat a kistérségi egészségpolitika feltérképezésére, valamint új, innovatív, egészségprogramok megvalósításának feltételeire. NKFP Jedlik Ányos Program. 2006

Instituto per la Ricerca Sociale, Milano, Italy

Deciding about waste facilities siting. The case study of Hungary. Közös európai kutatási project öt európai országban, az Európai Közösség támogatásával. 1994

Jövő Drogok Nélkül Alapítvány

A fiatalok véleménye és szokásai az egészségi állapotukat befolyásoló kérdésekkel kapcsolatban - szociológiai adatfelvétel. 2002

Koller és Társa Építészeti Iroda

Városrendezési tervet megalapozó szociológiai tanulmány Nagykanizsa keleti városrészéről. 1996

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

A társadalmi intézmények szerepe a környezetre irányuló egyéni viselkedésmintákat befolyásoló értékek elsajátításának (szocializációjának) folyamatában - kutatási project. 1994

Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A fiatalok drogfogyasztási szokásai Mohácson - szociológiai adatfelvétel. 2003

Mohács Térségi Területfejlesztési Társulás

"Otthon a faluban - esély a nagyvilágban" című projekt hatékonyság-vizsgálata. 2007-2008

Munkaügyi Minisztérium

A városi lakosok véleménye a munkavállalói érdekképviseletről és az érdekérvényesítési folyamat eszközeiről. 1991

Népjóléti Minisztérium

Integratív egészségnevelő és mentálhigiénés prevenciós program óvodai és iskolai közösségekben - kutatási program. 1997-1998

Országos Egészségbiztosítási Önkormányzat

Emocionális depriváció a városi gyerekek körében - kutatási program. 1996

Országos Egészségbiztosítási Önkormányzat, Népjóléti Minisztérium

Szociológiai kutatás Pécs város egészségtervéhez az életminőség dimenzióiról. 1995

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Foglalkoztatási diszkrimináció. Szociológiai kutatás a "TE IS" Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség EQUAL programjához. 2006

Pécsépterv Stúdió

"Lakást, de hogyan..." Az ifjúság első lakáshoz jutását támogató önkormányzati koncepció kidolgozását segítő szociológiai vizsgálat. 1995

Pécsi Tudományegyetem

Mozgásszervi megbetegedésekkel kapcsolatos komplex orvos-szociológiai vizsgálatok végzése a Dél-dunántúli régióban. 2002-2004

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Intézete oktatáskutatói vizsgálatában való közreműködés (szociológiai alapelemzés). 1999

Pécs MJV Önkormányzata

Lakóhelyi közérzet az Uránvárosban. Felmérés a városi lakosok közérzetét befolyásoló tényezőkről. 1993

Rapanui Kft.

Dohányzási szokások vizsgálata roma fiatalok körében. Életmód befolyásolását célzó kampány megalapozása. 2000

Soros Alapítvány

Az egészségügy egyenlőtlenségei a 90-es évtizedben kutatási program. 2000

A rokkantság és rehabilitáció, társadalmi-gazdasági feltételeinek elemzése, az elmaradt rehabilitáció következményeinek feltérképezése - kutatási program. 1997-1998

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

"Egészségkárosító magatartásformák a fiatal felnőttek két csoportjában. A posztadoleszcens probléma" Szociológiai vizsgálat a fiatal felnőttek különböző egészségkárosító magatartásformáinak összefüggéseiről. 2010

"Kirekesztődés és kirekesztés"Szociológiai vizsgálat a droghasználók és a józan szenvedélybetegektársadalmi megítéléséről. 2008

Világbank

Population Based Anti-Smoking Campaign in Hungary. (Dohányzás elleni kampányban végzett kutatási programok). 1995

Saját forrásból finanszírozott kutatások

Kábítószerfogyasztás a középiskolások (17 éves korúak) körében - kérdőíves vizsgálat. 1998

Pécs Európa Kulturális Fővárosa Program ismertsége és fogadtatása - kérdőíves vizsgálat. 2007

CsatolmányMéret
Pécs Európa Kulturális Fővárosa Program ismertsége és fogadtatása316.85 kB