Marketing-, piac- és véleménykutatás

Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.

M6-os elkerülő út városi szakaszának megvalósítása (Pécs) - közvélemény-kutatás. 1998

Bólyi Mezőgazdasági Kombinát

Táplálkozási szokások I. Szociológia vizsgálat a fogyasztói ideológiák megismerésére a reformélelmiszerek fogyasztásával kapcsolatban. 1992

Táplálkozási szokások II. Piackutatás élelmiszerboltok vezetői körében egy új termék piacra kerülését megelőzően. 1992

Burson and Marstellers Communication Budapest, affiliate of Young and Rubican

Közvélemény-kutatás Garé községben és a környező településeken a lakosság körében a tervezett garéi hulladékégetővel kapcsolatos véleményekről és attitűdökről. 1993

DDGÁZ Zrt.

Vélemények a Gázközösségről. 2006

A földgázüzemű autózás potenciális piacának felmérése. 2006

A földgázzal működtetett teraszsugárzó potenciális piacának felmérése, értékesítési lehetőségeinek vizsgálata. 2006

Attitűdkutatás a DDGÁZ Zrt. jelenlegi és a potenciális gázfogyasztói körében lakossági és céges mintán. 2004-2005

Hőpiaci igényfelmérés. 2004-2005

Honlapfejlesztést megalapozó kutatás. 2003

Fűtéskorszerűsítési tervek a lakosság körében - telefonos közvélemény-kutatás. 2001

DÉDÁSZ Rt.

Logisztikai (beszállítói) elégedettségvizsgálat. 2002

Dimenzió Csoport

Fogyasztói elégedettség vizsgálat és termékfejlesztést megalapozó kutatás. 2006-2007

Piackutatás a vezetői béren kívüli juttatásokról. 2003-2004

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Közvélemény-kutatás a környezettudatosságról és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismeretekről. 2004

E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs Osztály

E.ON Intranet - belső fogyasztói elégedettség vizsgálat. 2008

Gázszolgáltatók Egyesülése

Földgázfogyasztó elégedettség vizsgálat a magyarországi földgázszolgáltatók számára.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010

Innoterm Energetikai és Környezetvédelmi Fejlesztő Kft.

Hulladékkezelési rendszer Szolnok térségében - közvélemény-kutatás. 2006

Hulladékkezelési rendszer Szolnok térségében - közvélemény-kutatás. 2004

I.P. Agency

Szponzorálási tevékenység hatékonyság vizsgálata - telefonos közvélemény-kutatás. 2000

Koller és Társa Építészeti Tervező Iroda

A lakossági erőforrások bevonására támaszkodó lakótelepi rekonstrukciós modell-programot megalapozó közvélemény-kutatás. 1994

KÖGÁZ ZRt.

A földgázüzemű autózás potenciális piacának felmérése. 2006

A földgázzal működtetett teraszsugárzó potenciális piacának felmérése, értékesítési lehetőségeinek vizsgálata. 2006

LNB Catering & Service AB

Lakossági közvélemény-kutatás Mohács városában a fitness-szolgáltatások igénybevételéről. 2010

Magyar Rádió Pécsi Regionális és Nemzetiségi Adások szerkesztősége

Választási eredmények előrejelzése - politikai közvélemény-kutatás. 1994

MÁV Informatika Kft.

Elektronikus vállalatirányítási rendszerek a szoftverpiacon - közvélemény-kutatás. 2001

Miniszterelnöki Hivatal

A közigazgatási ügyintézés megítélése a vállalkozások körében. 2006

MOL Magyar Olaj-és Gázipari Rt.

Kvalitatív adatfelvételi módszerekre támaszkodó piackutatás gazdálkodó szervezetek körében. 2002Đ2003

Pannónia Rádió

A hirdetési idő piacképességének vizsgálata. Országos, strukturált interjús vizsgálat a vállalkozók körében arról, hogy milyen tényezők befolyásolják a rádió-hirdetési idők megvásárlását. 1991

A rádióhallgatás sajátosságai. Strukturált interjús vizsgálat és elemzés készítése a rádiózás szerkezetéről és preferenciáiról. 1991

Pécs MJV Önkormányzata

Vélemények az ideális politikus tulajdonságairól - közvélemény-kutatás Pécs felnőtt lakossága körében. 1993

Publicitás Kft.

A hazai cserépkályha-piac vizsgálata. 2002

Napilapok és olvasóik - közvélemény-kutatás a Népszabadság részére. 1994

TÁMASZ Alapítvány

Elégedettség vizsgálat a TÁMASZ Alapítvány hajléktalan kliensei és az Alapítvány munkatársai körében. 2007

T-Com Nyrt. (MATÁV)

Termékfejlesztést megalapozó piackutatások. 2003, 2004, 2005, 2006

Belső elégedettség vizsgálat. 2004, 2005, 2006

Termékbevezetést megelőző piackutatás. 2003, 2006

Termékfejlesztést megelőző piackutatás. 2005

Termék fogadtatását tesztelő vizsgálatok 2005

Fogyasztói elégedettség vizsgálat. 2005

Távközlési szokások vizsgálata kisvállalkozások körében. 2004

Szponzorálási programmal kapcsolatos elégedettségvizsgálat. 2004

A szolgáltató-választás motivációit feltáró kutatás. 2004

Díjcsomag-teszt. 2003

Internet-használati szokások online vizsgálata. 1997-1998

Internet használók és használati szokásaik kérdőíves vizsgálata. 1997

Országos, strukturált interjús vizsgálat a MATÁV Rt. arculata kialakítása és az ügyfélszolgálati irodák működésének hatékonyabbá tétele céljából. 1994

Tudatos Vásárlók Egyesülete

A fenntarthatósági problémák megoldásának lehetőségei a tudatos fogyasztói magatartás ösztönzésével: gátló és ösztönző tényezők, igények feltárása" című fókuszcsoportos vizsgálat. 2010