Szakértői tevékenység és tanácsadás - megbízóink szerint abc-sorrendben

Axis Számítástechnikai Kft.

Marketing tanácsadás. 2001

Baranya Megyei Önkormányzat

A "Leszakadó térségek, települések és településrészek komplex (szociális, építészeti és környezetvédelmi) rehabilitációja" program koncepció-tanulmánya. 2001

BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft.

A "Drávamenti Ökológiai Régió" megalapozása - komplex fenntarthatósági fejlesztési koncepció és stratégiai tanulmány. 2007

Budapest Economics

Tanácsadói tevékenység, illetve részvétel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium átvilágítási, átszervezési programjában. 2002

Család, Gyermek és Ifjúság Egyesület

Ajánlások kidolgozása egészségnevelési programok minősítéséhez. 1999

Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács

"Pannon Almanach" összeállítása és készítése. 1998

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Dél-dunántúli régió egészségügy fejlesztési operatív programja. 2000

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (EU Régiók Bizottsága)

Addressing community cohesion: Good practice in equalities legislatioon at the local and regional level. with particular emphasis on deprived rundown areas. 2007

Dimenzió Biztosító és Önsegélyező Egyesület

Termékfejlesztést megalapozó és új célcsoportokat célzó komplex vizsgálatok végzése. 2002

Dimenzió Csoport

Koncepciójavaslat a Dimenzió Csoport marketing- és pr stratégiájára. 2000

Tanulmány a Dimenzió Csoport marketing- és pr munkájának helyzetéről. 2000

Dimenzió Egészségpénztár

Egyéni egészségterv kifejlesztése. 2002

ECO-Cortex Kft.

Pécs Megyei Jogú Város hosszú- és középtávú fejlesztési stratégiája - az egészségügy koncepciója. 2007

Energiagazdálkodási Rt. Energiahatékonysági Iroda

Társadalmi-gazdasági hatások vizsgálata a Pécsi Erőmű légköri nyomású fluodizációs blokk részletes környezeti hatástanulmányához. 1996

Environmental Protection Agency (USA) és a Tufts University (Boston, MA, USA)

Facilitating a systematic, multi-sectoral approach for environmental health policy and program development: application to lead poisoning in Hungary. Közös amerikai-magyar project. 1994

Fátum Kft.

Nyíregyháza és a környező települések szennyvízgyűjtési beruházása pályázati dokumentációjának és a beruházás várható lakossági fogadtatásának becslését elemző tanulmány készítése. 2000

Gyönk Nagyközség Önkormányzata

Integrált mikrotérségi központ létrehozását célzó pályázat kidolgozása konzorciumi együttműködés keretében. 2009

Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ

Népegészségügyi Jelentés, Egészségmagatartás fejezet. 2004

Környezetgazdálkodási Intézet

Jogszabály-tervezet hatásvizsgálat. A lakossági tüzelőberendezések kibocsátásának mérséklésére vonatkozó Ipari Minisztériumi rendeletek megalapozásául szolgáló vizsgálat Somogy, Baranya és Tolna megyében. 1996

Magyar Energia Hivatal

Szakértői tevékenység a Magyar Energia Hivatal éves fogyasztói elégedettség vizsgálatainak tartalmi és módszertani korszerüsítésével kapcsolatban. 2004

Miniszterelnöki Hivatal

Gyermekek egészsége és az esélyegyenlőség. Szaakértői tanulmány. 2008

Mohácsi Térségi Területfejlesztési Társulás

Mecsekaljai Borvidék mohácsi térségének revitalizációs marketing programja. 2002-2003

Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervező és Szolgáltató Kft

Az "Alkohol-stratégia és -politika Magyarország 2009." című stratégiai dokumentum előzetes egészség-hatásvizsgálata az Egészségmonitor kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együttműködésben. 2009

Népjóléti Minisztérium

"Egészségünk jövője. Egészség-megőrzési stratégia 2010-ig" koncepció elkészítése. 1998

Regionális Egészségterv kidolgozása a Dél-dunántúli régióra. 1998

Országos Egészségbiztosítási Önkormányzat és a Népjóléti Minisztérium

Pécs város Egészségterve 1995-97 - kutatási és aktivitási program. 1995

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Füzesi Zsuzsa, Tistyán László: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Egészségfejlesztési Módszertani Füzetek. 2004

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Foglalkoztatási diszkrimináció. Szakirodalmi összefoglaló a "TE IS" Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség EQUAL programjához. 2006

Pécs MJV Önkormányzata

Pécs-Kelet szociális városrehabilitációs program (előzetes akcióterületi terv) kidolgozása konzorciumiegyüttműködés keretében. 2008

Pécs Pólus Versenyképességi Program - Mozgásszervi Központ. Megvalósíthatósági tanulmány. 2006

Pécsi Tudományegyetem

Füzesi Zsuzsanna, Ivády Vilmos, Busa Csilla, Varga Ivett, Tistyán László: A rokkantak helyzete és a foglalkozási rehabilitáció a Dél-dunántúlon c. könyv írása és kiadása. 2004

Füzesi Zsuzsanna, Péntek Eszter, Tistyán László: Az egészségügyi ellátás területi egyenlőtlenségei c. könyv írása és kiadása. 2004

Füzesi Zsuzsanna, Czirják László, Tistyán László, Illés Tamás: General health status of the adult population in the South Transdanubian region of Hungary c. könyv írása és kiadása. 2004

Füzesi Zsuzsanna, Illés Tamás, Tistyán László, Czirják László: A felnőtt népesség egészségi állapota a Dél-dunántúli régióban c. könyv írása és kiadása. 2004

Illés Tamás, Czirják László, Tistyán László, Füzesi Zsuzsanna: A gyermekek egészségi állapota, mozgásszervi megbetegedései a Dél-dunántúli régióban c. könyv írása és kiadása. 2004

Czirják László, Füzesi Zsuzsanna, Tistyán László, Illés Tamás: A felnőtt népesség mozgásszervi megbetegedései a dél-dunántúli régióban c. könyv írása és kiadása. 2004

Piackutatók Magyarországi Szövetsége

Glosszárium - szakmai "értelmező szótár" készítése a PMSZ Almanach "A piackutatás mestersége és piaca" kiadvány számára. 2007

Soros Alapítvány, Magyarország

Település, közösség, életminőség. A Soros Alapítvány Települési egészségterv programjának tapasztalatait összegző kiadvány elkészítése. 2002

Community Health Plan. 1999

"Közösségi Egészségterv Program" - életminőség fejlesztését szolgáló policy modelljének kidolgozása a kelet európai (volt szocialista országok) közösségei, illetve kistelepülései számára a nemzeti Soros Alapítványok számára. 1999

Községi Egészségterv. Országos tréning program kidolgozása és lebonyolítása, valamint módszertani útmutató kidolgozása. 1998

Soros Alapítvány, USA, New York

A Közép-Kelet Európai Bioetikai Társaság (Central and East European Bioethics Society) megalakításának előkészítése, a társaság működésének biztosítása. (Soros Alapítvány, New York) 1999-2001

Szigetvár Város Önkormányzata

Szigetvár város településfejlesztési koncepciója. 2002

Világbank

Lead Exposure and Health in Central and Eastern Europe. The impact on Children: Evidence from Hungary, Poland and Bulgaria című project. 1995

Egyéb szakértői tevékenység

A Dél-dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) megalakításában való részvétel civil szervezetekkel együttműködve. 2001