A posztadoleszcensek – egészségkárosító magatartásformák a fiatalok körében

2010. 01. 18. - 12:14

A Fact Intézet 2010-ben „Egészségkárosító magatartásformák a fiatal felnőttek két csoportjában” címmel országos kutatást végez a 18-31 éves fiatalok körében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából.
A serdülőkorúak egészségmagatartása rendszeresen kutatott terület, a fiatal felnőttekről azonban jóval kevesebb adat áll rendelkezésre. E korosztály egyre nagyobb részét képezik ugyanis azok, akik már kinőttek a gyerek státuszból (az átmenethez tartozó szimbólumok egy részével, mint pl. a munka, a kereset, a legális nagykorúság, esetleg a diploma már rendelkeznek), de a felnőttség minden szimbólumát még nem birtokolják (saját család, saját lakás, teljes függetlenedés a szülőktől). Ezt a csoportot posztadolescenseknek nevezzük. A kutatás két célcsoportjában a posztadolescensek és a fiatal felnőttek körében is kérdőíves adatfelvétel és fókuszcsoportos vizsgálat készül. A vizsgálat a témához kapcsolódó korábbi dokumentumok másodelemzésével kezdődik. A kutatás befejezésének időpontja: 2010. június 30.
A tanulmány szerzői: Busa Csilla – Füzesi Zsuzsanna – Kesztyüs Márk – Tistyán László –