Copyright

Azzal, hogy megnyitotta a Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete honlapjának oldalait, úgy tekintjük, hogy elfogadja az alábbi feltételeket:

- A Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete honlapjának oldalain található mindennemű tartalom (szöveges vagy más módon közvetített információ) a Fact Intézet szellemi tulajdona.

- A Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.

- A Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete honlapja tartalmának egyes részeit - kizárólag saját, nem üzleti célú felhasználásra - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

- A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

- A Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete honlapjáról információkat átvenni csak a Fact Intézetre való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a Fact Intézetre utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 - A Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete honlapján pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de ezeknek az információknak a felhasználásából fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.