Válaszadó

Az a személy, aki egy kutatás keretein belül mint "közvetlen adatforrás" adatokat szolgáltat, azaz kitölti a kérdőívet, válaszol a kérdezőbiztosok kérdéseire, interjúalanyként részt vesz a kutatásban, stb.