Személyes megkérdezés

A személyes megkérdezés az adatfelvételi módszerek alaptípusa, gyakran interjúnak is nevezik.

Kvantitatív kutatás esetén a személyes megkérdezés kérdezőbiztos segítségével kitöltött kérdőívet jelent, amikor a kérdezőbiztos szóban - de a kérdőívben szereplő szöveget szigorúan követve - felteszi az interjúalanynak a kérdéseket és lejegyzi a válaszokat. E módszer ma már kevéssé érvényes angol elnevezése, a PAPI (Paper and Pen Interviewing) papír alapú kérdőívre utal, azonban a kérdőív ma már elektronikus dokumentumot is jelenthet. (Lásd például CAPI stb.)

Kvalitatív kutatás esetén a személyes megkérdezés (mély)interjúzást jelent, amiről az interjúkészítő hangfelvételt és jegyzeteket készít.