Spontán válasz

A válaszadónak a saját szavaival megfogalmazott válasza, melyet a nyitott kérdésre ad. Nyitott kérdés esetében ugyanis a kérdőívben nincsenek előre megadott válaszok, hanem a kérdezettek szabadon, saját szavaikkal fogalmazzák meg válaszukat (szemben a zárt kérdésekkel, ahol a felsorolt válaszalternatívák közül kell egyet vagy többet kiválasztaniuk).