Panelkutatás

Longitudinális (hosszmetszeti) vizsgálat, a primer kutatások egyik fajtája, melynek során különböző időpontokban a válaszadók ugyanazon csoportjától (mintájából) gyűjtünk adatokat. Ugyanazon válaszadók több alkalommal is felkeresett csoportját (mintáját) panelnek nevezzük, ebből ered a panelkutatás elnevezés.