F-próba

Szóráselemzés. Célja annak megállapítása, hogy két populáció között adott dimenzióban megmutatkozó különbségek szignifikánsak, azaz „valódiak-e”.