Kutatás

A Fact Intézet Kutatás üzletága - többek között - szociológiai alap- és alkalmazott kutatásokat, piackutatásokat, közvélemény-kutatásokat és elégedettség-vizsgálatokat végez. A kutatási adatok értelmezésével segítjük megbízóinkat abban, hogy az eredményeket a gyakorlatban is sokoldalúan hasznosítani tudják.

Piac- és véleménykutatás

A Fact Intézet korszerű módszerekkel vállal - többek között - márkaismertség-vizsgálatot, imázs- és arculatvizsgálatot, versenytárselemzést, a fogyasztók igényeinek és elégedettségének felmérését a lakossági és az üzleti szférában egyaránt. A Fact Intézet tagja a Piackutatók Magyarországi Szövetségének.

Társadalomtudományi kutatások

Tudományos jellegű kutatásaink elsősorban az egészség, az egészségmagatartás (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat), a különböző kisebbségi csoportokkal kapcsolatos előítéletek és a diszkrimináció témaköreire koncentrálnak. Munkatársaink a Magyar Szociológiai Társaság tagjai.

Komplex programok

Komplex munkáink keretében az elvégzett alapozó, feltáró vizsgálatok eredményei alapján - a megbízás tartalma szerint - menedzsment-stratégiát, termékfejlesztési stratégiát, kommunikációs stratégiát stb. dolgozunk ki megrendelőink számára, és igény szerint részt veszünk a kommunikációs és pr akciók megszervezésében, lebonyolításában is.

Megbízásaink más része komplex kutatási program, azaz az adott témát többféle módszer (pl. forráselemzés, kérdőíves felmérés, mélyinterjús kutatás stb.) alkalmazásával, minden érintett csoport bevonásával vizsgáljuk.