Felnőttoktatás- és tréningprogramok kidolgozása, megvalósítása

Különböző, megrendelőink céljainak megfelelően kidolgozott tréningprogramok összeállításával, illetve lebonyolításával állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Fő profilunk az antidiszkriminációs, toleranciaerősítő tréningek megvalósítása - a tréning céljainak megfelelően és a résztvevők előképzettségének, előzetes tudásának megfelelően, "szervezetre szabottan" kidolgozva.

Antidiszkriminációs tréningprogramot elsőként 2004-ben, a Dél-Pannon Esély Program keretében a szociális és közigazgatási szférában dolgozók képzésére dolgoztunk ki . A képzés célja a programban és a program "környezetében" dolgozó szereplők hátrányos helyzetű csoportokkal - kiemelten a romákkal - kapcsolatos attitűdjeinek (beállítódásainak) befolyásolása, változtatása az előítéletes magatartás felismertetésével. A képzés további célja, hogy az érvényben lévő hazai és európai jogi szabályozást, valamint a diszkriminatív magatartás elleni fellépés során alkalmazható társadalmi-egyéni technikákat megismertesse, gyakoroltassa.

2003-ban, majd 2005-ben az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, majd az Egészséges Településekért Alapítvány megbízásából elvégeztük az ún. települési egészségterv pályázatot előkészítő tréningprogramok kidolgozását és lebonyolítását.

A környezettudatosság befolyásolására irányuló tréningünket a Program az Ólommentes Környezetért keretében, az ÖkoReg irodák vezetői és munkatársai részére kidolgozott kommunikációs tréningünket a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület megbízásából valósítottuk meg.