A Fact Intézet szakértői által írt könyvek, könyvfejezetek, jegyzetek

Füzesi Zs., Lampek K.: Az egészség fogalmának alakulása. In: Interdiszciplináris (élet-, társadalom- és jogtudományi ismeretköröket integráló) ápolástan (szerk: Oláh A.), Medicina Könyvkiadó Zrt., 2012.

Lampek K., Füzesi Zs.: Szervezetszociológia és egészségügy. In: Interdiszciplináris (élet-, társadalom- és jogtudományi ismeretköröket integráló) ápolástan (szerk: Oláh A.) Medicina Könyvkiadó Zrt., 2012.

Füzesi Zs., Tistyán L., Kesztyüs M., Szilágyi J., Busa Cs., Vitrai J.: Vezetői összefoglaló és Bevezetés fejezetek. In: Büntetés helyett : a büntetőeljárás alternatívájaként működő elterelés értékelése / szerk. Vitrai J. – Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ; L’Harmattan, 2010. – pp. 11-22.

Busa Cs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Füzesi Zs.: Az intézmények véleménye az elterelésről. In: Büntetés helyett : a büntetőeljárás alternatívájaként működő elterelés értékelése / szerk.: Vitrai J. – Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ; L’Harmattan, 2010. – pp. 42-56.

Füzesi Zs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Busa Cs.: A szakemberek véleménye az elterésről. In: Büntetés helyett : a büntetőeljárás alternatívájaként működő elterelés értékelése / szerk.: Vitrai J. – Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ; L’Harmattan, 2010. – pp. 58-76.

Füzesi Zs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Busa Cs.: A kliensek véleménye az elterelésről. In: Büntetés helyett : a büntetőeljárás alternatívájaként működő elterelés értékelése / szerk.: Vitrai J. – Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ; L’Harmattan, 2010. – pp. 80-92.

Füzesi Zs., Tistyán L., Busa Cs.: Az intézményvezetők, a szakemberek és a kliensek körében végzett kutatási eredmények összehasonlítása. In: Büntetés helyett : a büntetőeljárás alternatívájaként működő elterelés értékelése / szerk.: Vitrai J. – Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ; L’Harmattan, 2010. – pp. 95-104.

Füzesi Zs., Busa Cs., Tistyán L.: Előítéletek általános iskolai tanulók körében. In: Iskola a társadalmi térben és időben / szerk. Andl H., Dominek D., Molnár-Kovács Zs. – Pécs : „Oktatás és Társadalom“ Neveléstudományi Doktori Iskola ; Pécsi Tudományegyetem, 2009. – pp. 164-169.

Busa Cs., Tistyán L., Füzesi Zs.: Előítéletesség az iskolában – általános iskolai pedagógusok szerint. In: Iskola a társadalmi térben és időben / szerk. Andl H., Dominek D., Molnár-Kovács Zs. – Pécs : „Oktatás és Társadalom“ Neveléstudományi Doktori Iskola ; Pécsi Tudományegyetem, 2009. – pp. 157-163.

Füzesi Zs., Tistyán L.: Egészségterv – a módszer magyarországi kidolgozóinak szemével. In: Közösségi alapú egészségterv : gyakorlati kézikönyv / szerk. Lencsés G., Szőke K. – Bp. : Egészséges Településekért Alapítvány, 2009. – pp. 21-24.

Füzesi Zs., Tistyán L., Szőke K.: Egy társadalmi modell: közösségekre alapozott egészségtervek az életminőség javítására. In: Magyar lelkiállapot 2008 : esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban / szerk.: Kopp M. – Bp. : Semmelweis K., 2008. – pp. 168-175.

Füzesi Zs., Bognár A., Busa Cs., Tistyán L.: Felsőtagozatos általános iskolások véleménye a kisebbségekről. In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai : V. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2007. szeptember 28-29. előadásait tartalmazó kötet / szerk. Buda A., Kiss E. – Debrecen : DE Neveléstud. Int., 2008. – p. 34.

Füzesi Zs., Szőke K., Tistyán L.: Egészségmegőrzés a közösségekben. – Bp. : Béres Egészség Hungarikum Alapítvány, 2008. - 48 p.

Füzesi Zs.: A szociológiai módszerekről. In: Népegészségügyi orvostan / szerk. Ember I. – Bp. ; Pécs : Dialóg-Campus, 2007. – pp. 552-556.

Füzesi Zs., Lampek K.: Az egészségi állapothoz való viszony változásai. In: Egészségpszichológia a gyakorlatban / szerk. Kállai J., Varga J., Oláh A. – Bp. : Medicina K., 2007. – pp. 65-86.

Füzesi, Zs., Ivády, V., Kovácsy, Zs., Orbán, K.: Hungarian healthcare reform in the 1990s. In: Decentralization in Healthcare : Analyses and Experiences in Central and Eastern Europe in the 1990s / ed. by G. Shakarishvili. – Bp. : Open Society Institute, 2005. - pp. 273-312.

Busa Cs., Elekes Zs., Füzesi Zs., Németh Á., Paksi B., Tistyán L.: Drogfogyasztás a populációban. In: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről : új fejlemények, trendek és részletes információk. – Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, 2004. – pp. 23-32.

Füzesi Zs.: Egészségmagatartás. In: Népegészségügyi jelentés : szakértői változat. – Bp. : Orsz. Epidemiol. Közp., 2004. – 5. fejezet, pp. 1-86., valamint Füzesi Zs: Egészségmagatartás. In: Népegészségügyi jelentés 2004 – szakértői változat. / szerk. Bakacs M., Vitrai J. – Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ. www.oek.hu./oek.web?to=8&nid=1688&pid=1man, G. C (2005. 09. 07.-i megtekintés)

Füzesi Zs., Tistyán L.: Munkahelyi egészségfejlesztés integrálása a települési egészségtervben. In: Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken : a munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövője. – Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. – pp. 14-15.

Füzesi, Zs., Czirják, L., Tistyán, L., Illés, T.: General Health Status of the Adult Population in the South Transdanubian Region of Hungary. – Pécs : University of Pécs Medical School – Fact Institute, 2004. - 85 p.

Füzesi Zs., Tistyán L.: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. – Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. - 68 p., valamint

Füzesi Zs., Tistyán L.: Közösségi színterek az egészségfejlesztésben. – Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. http://www. oefi.hu/modszertan4.pdf

Füzesi Zs., Péntek E., Tistyán L.: Az egészségügyi ellátás területi egyenlőtlenségei. – Pécs : Fact Intézet – PTE ÁOK, 2004. - 93 p.

Füzesi Zs., Ivády V., Busa Cs., Varga I., Tistyán L.: A rokkantak helyzete és a foglalkozási rehabilitáció a Dél-Dunántúlon. – Pécs : Fact Intézet – PTE ÁOK, 2004. - 86 p.

Czirják L., Füzesi Zs., Tistyán L., Illés T.: A felnőtt népesség mozgásszervi megbetegedései a dél-dunántúli régióban. – Pécs : Fact Intézet – PTE ÁOK, 2004. - 136 p.

Füzesi Zs., Illés T., Tistyán L., Czirják L.: A felnőtt népesség egészségi állapota a dél-dunántúli régióban. – Pécs : Fact Intézet – PTE ÁOK, 2004. - 83 p.

Illés T., Czirják L., Tistyán L., Füzesi Zs.: A gyermekek egészségi állapota és mozgásszervi megbetegedései a dél-dunántúli régióban. – Pécs : Fact Intézet – PTE ÁOK, 2004. - 104 p.

Füzesi Zs., Tistyán L., Ivády V.: A települési egészségterv koncepciója. In: Települési életminőség / szerk. Tózsa I. – Bp. : Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2003. – pp. 8-21.

Füzesi Zs., Tistyán L., Ivády V.: A települési egészségterv készítése. In: Települési életminőség / szerk. Tózsa I. – Bp. : Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2003. – pp. 16-21.

Ragadics, T., Varga, I., Füzesi, Zs.: Cooperation between the non-governmental organizations in small settlements of Hungary : Large villages and small towns in the space = Civil szervezetek közötti együttműködés a magyarországi kistelepüléseken. In: Nagyközségek és kisvárosok a térben. = IV. Településföldrajzi Konferencia, Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Társadalomföldrajz Tanszék / szerk. Csapó T., Kocsis Zs. – Szombathely : Savaria Univ. Pr., 2008. – pp. 150-159.

Füzesi, Zs.: Carriers – Tell Your Story. In.: Nőnem = Women / szerk. Varga É. – Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2002. – pp. 38-39.

Füzesi Zs.: Dohányzási szokások /roma/ cigányfiatalok körében. In: Romológia a felsőoktatásban és a kutatásban : konferenciakötet / szerk. Beck Z. – Pécs : PTE BTK Romológia Tanszék, 2001. – (Cigány tanulmányok; 5.) pp. 80-84.

Tistyán L., Füzesi Zs.: Kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében: egy szociológiai vizsgálat eredményei. – Pécs : Fact Intézet – PTE ÁOK, 2000. - 70 p.

Füzesi, Zs., Levenstein, C., Tistyán, L.: Polluters and the polluted : the example of lead used as a model for risk communication. In: Public Participation in Environmental Decisions /eds A. Vari, J. Caddy. – Bp. : Akad. K., 1999. - pp. 167-180.

Füzesi, Zs., Tistyán, L., Vári, A.: Risk perception, attitudes, and defence strategies associated with toxic substances : the case of lead contamination in Hungary. In: Environmental Biomonitoring : the Biotechnology-Ecotoxicology Interface / eds J. Lynch, A. Wiseman. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - pp. 223-234.

Füzesi Zs., Tistyán L.: A környezeti tudat alakulása a rendszerváltás óta. In: Gazdaság és környezet : útban az Európai Unió felé / szerk. Kerekes S. – Bp. : MTA, 1998. – pp. 147-179.

Pannon Almanach / szerk: Füzesi Zs., Kovács J., Pálfayné Dan I. – Pécs : Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, 1998. - 240 p.

Füzesi Zs., Tistyán L.: A környezeti tudat alakulásának elemzése a rendszerváltás óta eltelt időszakban. - Bp., 1998. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) ; (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 54.) 74 p.

From Science to Action: the Lead Hazard in Hungary : A Fact Report. In: A tudománytól a cselekvésig: ólomveszély Magyarországon : Jelentés a tényekről / szerk. Füzesi Zs., Levy, B.S., Levenstein, C. – Boston ; Pécs : Fact Foundation - Tufts University ; Fact Alapítvány, 1997. - 278 p.

Füzesi, Zs., Tistyán, L., Vári, A., Barbeau, E., Levy, B.S., Levenstein, C.: Comprehensive, multisectoral analysis of environmental health policy, and development model : Prevention of lead pollution, reducing its health effects in Hungary. In: A környezetegészség-politika átfogó, többoldalú elemzése és fejlesztésének modellje : Az ólomszennyezés megelőzése, hatásainak csökkentése Magyarországon. In: From Science to Action: the Lead Hazard in Hungary : a Fact Report In: A tudománytól a cselekvésig: ólomveszély Magyarországon : Jelentés a tényekről / szerk. Füzesi Zs., B.S. Levy, C. Levenstein. – Pécs : Fact Alapítvány, 1997. - pp. 129-151.

De Blasio, A., Füzesi, Zs., Tistyán, L.: „Addiction to health“ : Health and environment promotion project in the primary schools of Pécs. In: Our Cities, Our Future : Policy and Action Plans for Health and Sustainable Development / eds C. Prices, A. Tsouros. – Copenhagen : WHO Healthy Cities Project Office, 1996. - pp.167-169.

Restructuring Public Health System : Implications for Environmental and Occupational Health / eds Levy, B.S., Levenstein, C., Füzesi, Zs. - Boston, MA. : Tufts University, 1995. - 141 p

Füzesi Zs., Tistyán L.: Az egészséget veszélyeztető kockázatok észlelésének sajátosságai és következményei a prevencióra. In: Környezeti ártalmak és a légzőrendszer : Konferencia, Hévíz, 1995. okt. 19-21. : V. kötet / szerk.  Schweiger O., Szabó T. – Hévíz : Szentmihályi Ny., 1995. – pp. 59-60.

Őri, I., Füzesi, Zs.: Environment, work, and health : a current perspective for the future. In: Proceedings of the Fourth Annual Symposium on Environmental and Occupational Health During Societal Transition in Central and Eastern Europe / eds B.S. Levy, C. Levenstein, Z. Fuzesi : [Conference in Eger, Hungary May 31-June 5, 1993]. – Eger, 1993. - pp. 117-123.

Füzesi, Zs., Levenstein, C., Spangler, E.: Workers perception of company doctors : a sociological investigation. In: Proceedings of the Third Annual Symposium on “Policies, programs, and public participation : Environmental and occupational health in the emerging market economies and democracies of Central and Eastern Europe” : [Conference in Pultusk, Poland, 26 June -1 July 1992]. - Pultusk, 1992. - pp. 277-281.

Füzesi Zs., Tistyán L., Tahin T.: Egészségesnek maradni: lehetőség vagy utópia? In: A MOTESZ nemzetközi részvétellel tartott VIII. kongresszusán elhangzott előadások / szerk.: Zalányi S., Pethő É. – Szeged : MTT, 1991. - 2. köt. pp. 256-260.

Laki, L., Tahin, T., Füzesi, Zs.: Impact of social factors on health in Hungary. In: Proceedings of the Symposium on “Occupational and Environmental Health During Societal Transition in Eastern Europe” : [Conference in Pécs, Hungary, June 22-27, 1990]. – Pécs, 1990. - pp. 25-27.