Kiadványok, absztraktok

Füzesi Zs., Busa Cs., Kesztyüs M., Tistyán L.: Új, pszichoaktív szerek – régi módszerek? A Magyar Epidemiológiai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusának absztraktjai. = M. Epidemiol., 2011., 4. Suppl. p. 45.

Füzesi Zs., Busa Cs., Kesztyüs M., Tistyán L.: Új pszichoaktív szerek, dizájner drogok és a népegészségügy kihívásai. A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete V. Konferenciáján elhangzott előadás. Szeged, 2011. augusztus 31. - szeptember 2. = Népegészségügy, 2011. 89. 3. p. 262.

Füzesi Zs., Tistyán L., Kesztyüs M., Busa Cs.: Az egészségi állapotra ható életformák fiatal felnőttek két csoportjában. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, 2010. november 19-20, Hungary = M. Epidemiol., 2010., 4. Suppl. p. 27.

Busa Cs., Tistyán L., Kesztyüs M., Füzesi Zs.: Az egészségkárosító magatartásformák, életesemények kockázatainak percepciója városi fiatal felnőttek két csoportjában. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, 2010. november 19-20, Hungary =  M. Epidemiol., 2010., 4. Suppl. p. 16-17.

Tistyán L.,, Busa Cs., Kesztyüs M., Füzesi Zs.: Városi fiatal felnőttek mentális egészségének egyes dimenziói. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, 2010. november 19-20, Hungary = M. Epidemiol., 2010., 4. Suppl. p. 61

Füzesi Zs., Kesztyüs M., Pánczél P., Busa Cs., Tistyán L.: Az egészségi állapotra ható életformák fiatal felnőttek két csoportjában (országos empirikus adatfelvétel 1000 fő városi fiatal körében). A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete IV. Konferenciáján elhangzott előadás. Szombathely, 2010. szeptember 2-4. = Népegészségügy, 2010. 88. 3. p. 168.

Füzesi Zs., Busa Cs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Tistyán L., Vitrai J.: Az eredményesség fogalma az eltereléssel kapcsolatban és az eredményességet befolyásoló tényezők az elterelés különböző szereplőinek véleménye alapján. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, 2009. november 19-21. = Addiktológia, 2009. 8. Suppl. 1. p. 26.

Vitrai J., Busa Cs., Füzesi Zs., Kesztyüs M, Szilágyi J., Tistyán L.: Az „Elterelés hatásosságának vizsgálata” című komplex kutatás bemutatása. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, 2009. november 19-21. = Addiktológia, 2009. 8. Suppl. 1. p. 84.

Busa Cs., Füzesi Zs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Tistyán L., Vitrai J.: Az elterelés intézményrendszere – áttekintés az elterelést végző intézményekről. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, 2009. november 19-21. = Addiktológia, 2009. 8. Suppl. 1. p. 14.

Vitrai J., Busa Cs., Füzesi Zs., Kesztyüs M, Szilágyi J., Tistyán L.: Változtatási javaslatok az elterelés intézményrendszerével kapcsolatban az elterelés különböző szereplői részéről. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, 2009. november 19-21. = Addiktológia, 2009. 8. Suppl. 1. p .83.

Busa Cs., Tistyán L., Kesztyüs M., Füzesi Zs., Szemelyácz J.: Kirekesztődés és kirekesztés : a droghasználók társadalmi kirekesztettsége. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, 2009. november 19-21. = Addiktológia, 2009. 8. Suppl. 1. p. 15.

Füzesi Zs., Tistyán L., Busa Cs.: A gazdasági és társadalmi válság várható hatása az egészségi állapotra és az egészséggel kapcsolatos magatartásra. A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete III. Konferenciáján elhangzott előadás. Győr, 2009. szeptember 24-26. = Népegészségügy, 2009. 87. 3. p. 150.

Füzesi Zs., Tistyán L., Szemelyácz J., Busa Cs.: Kirekesztés és kirekesztődés, avagy mit kezdjen a népegészségügy a droghasználókkal és a józan szenvedélybetegekkel? A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete “A népegészségügy jövője” II. Konferenciáján elhangzott előadás. Mátraháza, 2008. szeptember 25-27. = Népegészségügy, 2008. 86. 1. pp. 57-58.

Füzesi Zs., Tistyán L., Szőke K.: Egészség, autonómia, önbecsülés, együttműködés. A Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyűlésén elhangzott előadás. Pécs, 2008. április 17-19. = M. Epidemiol., 2008. 5. Suppl. p. 42.

Tistyán L., Füzesi Zs., Busa Cs.: A droghasználók társadalmi kirekesztettsége. A Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyűlésén elhangzott előadás. Pécs, 2008. április 17-19. = M. Epidemiol., 2008. 5. Suppl. p. 100.

Czirják, L., Kiss, C.G., Lövei, C., Sütő, G., Varjú, C., Füzesi, Zs., Illés, T., Nagy, Z.: Prevalence of  Raynaud's phenomenon and of systemic sclerosis in a representative study on 10000 South-Transdanubian Hungarian inhabitants. = Ann. Rheum. Dis., 2005. 64. Suppl. p. 293.

Körbe-karikába Baranya, Fejér és Tolna megyében – Kerékpáros túraútvonal gyűjtemény. Fact Intézet, Pécs, 2005

Zs. Füzesi, Cs. Busa, L. Tistyán: The characteristics of illegal and legal drug consumption among secondary school and university students. "The role of Behavioural Medicine in understanding and preventing the mortality and morbidity challenges occuring in Central and Eastern European counties." ICBM Satellite meeting in Budapest, Hungary August 29-31, 2004 Programme and Abstract Book p. 34

Füzesi Zs., Tistyán L.: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2004

Füzesi Zs., Busa Cs., Tistyán L: A felsőoktatásban tanuló fiatalok kábítószerhez való viszonya. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány. Budapest, 2003. október 9-11. Tartalmi összefoglalók, 247. o.

A béreken kívüli juttatások és a munkatársi elkötelezettség összefüggései. Fact Intézet, Pécs, 2002

Település, közösség, életminőség. Fact Intézet, Pécs, 2002

Füzesi Zs., Tistyán L.: Tények és hiedelmek a drogfogyasztással kapcsolatban. In: III. Magatartástudományi Napok, Debrecen, 2002. május 9-11. Előadáskivonatok, 15. o.

Füzesi Zs.: Dohányzási szokások roma/ cigányfiatalok körében. In: Romológia a felsőoktatásban és a kutatásban. Cigány tanulmányok. 5. PTE, Bölcsészettudományi Kar, Romológia Tanszék, Pécs, 2001. 80-84. o.

I. Fehér, Zs. Füzesi, V. Ivády, L. Tistyán: Community Health Plan. Soros Foundation Hungary, Pécs, 1999

Fehér I., Füzesi Zs., Ivády V., Mura-Mészáros L., Salamon Cs., Tistyán L.: Községi egészségterv. Módszertani útmutató. Fact Alapítvány, Pécs, 1998

„Egészségünk jövője. Egészség-megőrzési stratégia 2010-ig”. Fact Intézet, Pécs, 1998

Pécs City Health Profile. (Eds.: Zs. Füzesi, L. Tistyán) Fact Foundation, Pécs, 1996

Füzesi Zs., Tistyán L.: Tények tükrében - Pécs város egészsége. Fact Alapítvány, Pécs, 1996

B.S. Levy, C. Levenstein, Zs. Füzesi (eds): Restructuring Public Health System: Implications for Environmental and Occupational Health. Tufts University, Boston, MA, 1995

Füzesi Zs., Tistyán L.: Az egészséget veszélyeztető kockázatok észlelésének sajátosságai és következményei a prevencióra. Környezeti ártalmak és a légzőrendszer. V. kötet, Hévíz, 1995. 59-60. o.

Zs. Füzesi, C. Levenstein, E. Spangler: Workers' perception of company doctors. A sociological investigation. In: Proceedings of the Third Annual Symposium on "Policies, programs, and public participation: Environmental and occupational health in the emerging market economies and democracies of Central and Eastern Europe. Pultusk,Poland, 26 June-1 July, 1992. pp. 277-281

L. Laki, T. Tahin, Zs. Füzesi: Impact of social factors on health in Hungary In: Proceedings of the Symposium on "Occupational and Enviromental Health during Societal Transition in Eastern Europe" Pécs, Hungary, June 22-27, 1990. pp. 25-27