Folyóiratokban olvasható publikációink

Tóth I., Bán I., Füzesi Zs., Kesztyüs M., Nagy L.: Első évfolyamos orvostanhallgatók attitűdjei az orvosi kommunikáció oktatásával kapcsolatban. Orvosi Hetilap, 2011.152. 38.. 1535-1543.

Füzesi Zs., Péntek E., Szőke K.: A helyi önkormányzatok, munkáltatók és a civil társadalom szerepe az egészségre ható társadalmi-gazdasági tényezők alakításában. Népegészégügy, 2011. 89. 2. pp. 135-141.

Vitrai J, Füzesi Zs, Kriszbacher I.: Az egészséget befolyásoló egyéni és környezeti tényezők. Egészség Akadémia, 2011;1:48-56.

Vitrai J., Füzesi Zs., Kaposvári Cs., Kapócs G., Rácz J., Sinkó E.: Tenéked magyarázzam? Válasz Bondár Évának. = Lege Art. Med., 2010. 20. 1. pp. 465-468.

Vitrai J., Füzesi Zs., Kaposvári Cs., Kapócs G., Rácz J., Sinkó E.: Itt halnod kell? = Lege Art. Med., 2009. 19. 8-9. pp. 462-465.

Busa Cs., Füzesi Zs., Kesztyüs M., Szemelyácz J., Tistyán L.: Kirekesztés és kirekesztődés – a droghasználók társadalmi megítélése. = Kapocs, 2009. 8. 41. pp. 2-13.

Füzesi, Zs., Busa, Cs., Varga, I., Tistyán, L.: Employment discrimination in Hungary and its effect on health. = New Solut., 2008. 18. 4. pp. 415-440.

Füzesi Zs., Szilágyi J., Busa Cs., Tistyán L.: A romákkal kapcsolatos társadalmi környezet megjelenése a médiában és az újságírók véleményében. Esély, 2008.1.28-48.

Busa Csilla: Bárdos-Féltoronyi Miklós: Bevezetés a geopolitikába. Recenzió. Tér és Társadalom, 2007/4. 225-234.

Füzesi Zs., Busa Cs., Tistyán L.: Új, innovatív egészségügyi programok fogadtatása a kistérségekben. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2007.3.22-27.

Ragadics T., Varga I., Füzesi Zs.: Civil együttműködés a kistelepülési színtereken. Tér és Társadalom 2007.3. 117-128

Füzesi Zs., Busa Cs., Tistyán L.: Mi lesz veled kistérségi egészségügy. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2007. 45,2, 1-7. o.

Czirják L., Kiss Cs., Lövei C., Sütő G., Varjú C., Füzesi Zs., Illés T., and Nagy Z.: Survey of Raynaud's phenomenon helps to identify patients with systemic sclerosis. A representative study on 10 000 South-Transdanubian Hungarian inhabitants. Clin Exp Rheumatol 2005; 23:801-808.

Kiss Cs., Nagy Z., Lövei C., Sütő G., Varjú C., Füzesi Z., Czirják L.: Prevalence of rheumatoid arthritis in a South-Transdanubian Hungarian region by a representative survey. J Rheumatol 2005; 32:1688-1690.

Brandmüller T., Füzesi Zs., Kricsfalvi P., Herczeg D.: Új lehetőségek a humánpolitika és az egészségügyi szolgáltatások területén. Egészségügyi Menedzsment 2004. november, VI. évf. 3-4. sz. 28-30. o.

Füzesi Zs., Falus F., Juhász J.-né, Havasi K., Tistyán L.: Egészségi állapot-felmérés Hódmezővásárhelyen. Egészségügyi Menedzsment, 2002. szeptember-október évf. 39-41.o.

Füzesi Zs., Tistyán L.: Sztereotípiák rabságában. Tények és hiedelmek a középiskolások drogfogyasztásáról. Magyar Onkológia 46. évf., 2. sz., 2002, 186. o.

Füzesi Zs., Szőke K., Tistyán L., Péntek E.: Települési egészségtervek. A falu. A vidékfejlesztők és környezetgazdálkodók folyóirata. XVI. évfolyam 2001. ősz, 71-76. o.

Zs. Füzesi, L. Tistyán, M. Tárnok: Hungarians speaks out on smoking and big tobacco. Global Health & Environment MONITOR Vol. 8, Issue 2 Summer 2000, p. 4.

Füzesi Zs., Tistyán L.: Tervezhető egészség? Egészségügyi Menedzsment. II. évfolyam, 2000. 1. sz (február), 19-22. o.

Tistyán L., Füzesi Zs.: Egészségkommunikáció új módszerekkel. MOTESZ Magazin. 1999/3. 44-45. o.

Füzesi Zs., Tistyán L.: Községi egészségtervek készítése és megvalósítása. Nővér Praxis. 1998. I. évf. 5. sz. 30-31. o.

Füzesi Zs., Tistyán L.: Az egészségterv koncepciója. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1997. 35, 5, 421-427. o.

Zs. Füzesi, B. Levy, C. Levenstein, E. Barbeau, I. Őri, K. Rest, L. Tistyán: A Multisectoral Approach to Prevention of Lead Poisoning in Hungary: Lessons Learned and Potential for Replicability Elsewhere. International Journal Occupational and Environmental Health. Vol. 3. No.1. January/March 1997. pp. 60-67

Füzesi Zs., Tistyán L., Őri I., Vári A.: Szennyezők és szennyezettek. Veszély-kommunkációs modell az ólom példáján. ÖKO, 1996. VII. 1-2. sz. 7-15. o.

Tistyán L., Füzesi Zs.: Téglák a falban, avagy az egészség tervezése. ÖKO, 1996. VII. 3-4. sz. 110-115. o.

I. Őri, Zs. Füzesi: Environment, Work and Health. A current perspective for the future. New Solutions: A Journal of Occupational and Environmental Health Policy. Winter 1994. Vol. 4. No. 2. pp. 62-65

L. Tistyán, Zs. Füzesi, E. Spangler, C. Levenstein, T. Tahin: Occupational medicine and the State: Lessons from Hungary. New Solutions: A Journal of Occupational and Environmental Health Policy. September, 1993

I. Őri, Zs. Füzesi: Environment, occupation and health: a current perspective for future in Hungary. Pol. J. Occup. Med. Environ. Health, 1993. 6. pp. 335-340

Tistyán L., Füzesi Zs.: A környezetvédelmi problémák szociológiai/marketing megalapozása a lakossági vélemények figyelembevételéhez. ÖKO 1993. III. évf. 3. sz. 36-39.o.