Küldetésünk

A Fact Intézet küldetése, hogy a társadalommal és a gazdasággal foglalkozó tudományokat művelje, azok eredményeit a közélet, a gazdaság, a piac szereplői számára érthetővé és a napi gyakorlatban alkalmazhatóvá tegye.

A Fact Intézet munkája során elsősorban különböző társadalmi, illetve fogyasztói csoportok magatartásának jellemzésére, az e magatartásmódok mögött fellelhető motivációk, szükségletek, attitűdök feltárására, valamint a kedvezőtlen magatartásformák megváltozását kiváltó hatékony kommunikációs formák és tartalmak kialakítására irányuló kutatásokat végez. E kutatások eredményeire építve komplex programokat dolgozunk ki és valósítunk meg.

A Fact Intézet vezetősége és munkatársai kötelezettséget vállaltak azért, hogy az állandóan változó társadalmi, gazdasági környezetben magas szintű, versenyképes szolgáltatást biztosítsanak az Intézet ügyfelei számára, ezáltal növelve a partnerek elégedettségét és a társaság iránti bizalmat.