Fact "rekordok"

Minden cég életében akadnak olyan feladatok, amelyek valamilyen szempontból különösen emlékezetesek. Ezeket a munkáinkat - "házi rekordjainkat" - külön is bemutatjuk, mert úgy véljük: jól bizonyítják, hogy milyen teljesítményekre vagyunk képesek.

A legrövidebb idő alatt elvégzett vizsgálatunk egy, a magyar munkavállalók körében a sztrájkhajlamról készített közvélemény-kutatás volt. Az 1000 fős mintán, kérdezőbiztosok közreműködésével végzett vizsgálatra mindössze hat nap állt rendelkezésünkre. Ez alatt az idő alatt kellett elvégeznünk a kérdőív szerkesztését, a mintaválasztást, az adatfelvételt, az adatbázis összeállítását és megírnunk a záró tanulmányt.

A leghosszabb ideig tartó kutatásunk a Világbank által finanszírozott "Population Based Anti Smoking Campaign" program volt. A program másfél éve alatt összesen 17, egymással összefüggő kutatást végeztünk a magyar népesség dohányzási szokásairól, illetve e probléma kommunikálásának lehetséges módjairól. A kutatások eredményeit összesen 18 tanulmányban foglaltuk össze.

A legnagyobb elemszámú mintán elvégzett kutatásunk a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok kábítószer-fogyasztására vonatkozó vizsgálatunk volt. A kutatás során közel 13 ezer, középfokú oktatási intézményben tanuló diákot kérdeztünk meg drogfogyasztási szokásairól. Az adatfelvétel önkitöltős kérdőív segítségével valósult meg. (E minta nagysága mögött alig valamivel marad el a mozgásszervi megbetegedések előfordulására irányuló, a felnőtt népesség körében végzett kutatásunk, amelynek keretében több mint 12 ezer válaszadót kerestünk fel. E második "legnagyobb" kutatásunk során már kérdezőbiztosokkal dolgoztunk.)

A legnagyobb visszhangot kiváltó munkánk a helyi politikai elitek mint a helyi társadalom problémáit menedzselő "humán potenciál" e feladat ellátására való alkalmasságát vizsgálta. Megállapításaink - szándékainktól függetlenül - óriási visszhangot váltottak ki.

A legkisebb visszhangot kiváltó munkánk a gyermekek emocionális deprivációjának kérdésével foglalkozó kutatás volt. Mi magunk nagyon fontosnak tartottuk, és tartjuk ma is ezt a problémát, munkánk megállapításai azonban semmiféle visszhangot nem váltottak ki.

A legvidámabb munkánk a "Fogadkozunk-fogadkozunk 1997" című online kutatásunk volt, még a magyar Internet őskorából. A "Fogadkozunk-fogadkozunk" kutatás során azt vizsgáltuk, hogy melyek a jellemző sajátosságai a szokásszerűen kötelező szilveszteri fogadalmaknak. A kutatás kiterjedt arra a fontos kérdésre is, hogy a fogadalmak mellett az év fordulója milyen percepciós hatásokkal jár az "énkép", a zsebek beltartalma, valamint a közvéleménykutatás és a jósdák analógiájának megítélésére. Ugyanebbe a kutatás-csoportba tartozik másik nagyívű vizsgálatunk, amely a hétköznapi tárgyakhoz való kötődéseinket vette górcső alá.

A leginnovatívabb munkánk a "LájfSztájl" című Internetes életstílus magazin szerkesztése, illetve üzemeltetése volt. Tartalmi újításai mellett ez az internetes magazin alkalmazott Magyarországon elsőként flash reklámbannert, ráadásul azonnal olyat, amely hangot is tartalmazott. A magazin írásainak, grafikai, illetve programozás-technikai megoldásainak többsége még ma is megállja a helyét.

A legösszetettebb munkánk, melynek hozadékát egyúttal a legfontosabbnak tartjuk, az autonóm közösségek kialakulását támogató módszerek elméleti kidolgozása, majd gyakorlatba való átültetése volt. A program öt éve alatt hétszáz magyar településsel kerültünk kapcsolatba, módszertani támogatást nyújtva e települések lakóinak autonómiájuk fejlesztéséhez. A program, amely "települési egészségterv" néven vált ismertté, még ma is folyik.