Hólabda módszerű, vagy görgetett mintavétel

A hólabda módszerű, vagy görgetett mintavétel a rejtett, vagy nehezen elérhető populációk esetében (pl. kábítószer-fogyasztók, etnikai kisebbségek stb.) alkalmazott nem valószínűségi mintavételi technika.

Módja az, hogy a már megkérdezett személyektől kérünk javaslatot további válaszadókra, és ezt az eljárást addig folytatjuk, amig a "minta" tervezett számát el nem érjük.

A mintavétel módja miatt a kutatás eredményeit nem tekinthetjük "reprezentatívnak".