Gyakoriság

A gyakoriság (frequency) azt mutatja meg, hogy egy változó értéksorán belül a változó valamely értéke hányszor (milyen gyakorisággal) fordul elő.

Példa:

A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége - gyakoriság:

Legmagasabb iskolai végzettség

A gyakoriság a relatív gyakoriság (azaz a százalékos megoszlás) kiszámításának alapja. A relatív gyakoriság értéke azt fejezi ki, hogy egy változó valamely attribútuma milyen gyakorisággal fordul elő a változó valamennyi értéke között.

Példa:

A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége - relatív gyakoriság:

Legmagasabb iskolai végzettség