Attitűd vizsgálat

Tapasztalatokon alapuló beállítódások, viszonyulási minták, illetve motivációk - egyszóval attitűdök - vizsgálata a vizsgált csoport viselkedésének jobb megértése érdekében.