Adatvédelem

Adatok gyűjtésének, feldolgozásának, felhasználásának és biztonságos tárolásának módjára vonatkozó szabályok, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. Az adatvédelem az IQM, Information Quality Management része.