Adat

Valamely sokaság egy-egy elemének meghatározott attribútumát (tulajdonságát, jellemzőjét) leíró érték, melyet közvetlen megfigyelés vagy mérés útján regisztrálunk. Az adat önmagában még nem információ.